Magazyn Shaumbra2 + Żyj Wolnością

Magazyn Shaumbra2 + Żyj Wolnością

Magazyn Shaumbra nr 2

SPIS TREŚCI
List miłosny /Jean Tinder/ 4
Gwiezdne Wojny – Nasze wojny? /Geoffrey Hoppe/ 8
Modlitwa /Iwona Wisz/ 11
Sztuka Świadomości – tworząc wyzwolone i świadome życie /Donna Van
Keuren/ 14
Uwalniając Winę /John Flaherty/ 16
Skrzynka z narzędziami Nowej Energii 19
Świadomość "I" /Jean Tinder/ 21
Tobiasz – Nastroje 24
Jak zmiana tego, co mówimy może zmienić nasze doświadczenie i
samopoczucie /prof. Bernard Roth/ 26

 

 

Opinii (0)

Brak opinii w tej chwili

Nowa opinia