O nas

Jesteśmy w trakcie wielkiej przemiany - ZMIANY, która przekształca i rozszerza nie tylko naszą świadomość, ale wpływa na każdy aspekt życia na Ziemi – na struktury polityczne, religijne, społeczne i ekonomiczne, środowisko, pogodę, na każdą instytucję, wszystkie konflikty zbrojne, na to jak postrzegamy siebie, swoje związki, pracę, każdą myśl jaką myślimy i każde uczucie, które czujemy. Krótko mówiąc, stare nawyki myślenia, odczuwania i zachowania, które znamy jako trzeci wymiar 3D właśnie odchodzą. Przenosimy się w czwarto- a potem w piąto-wymiarową świadomość i doświadczenie.
Wydawnictwo Biały Wiatr jest posłańcem, którego książki opisują ZMIANĘ i przedstawiają nowe paradygmaty, jakie właśnie się kształtują. Nasze książki odkrywają prawdę o tym, kim jesteśmy… co może się stać najbardziej niezwykłą podróżą przez Życie … podróżą, która ma doprowadzić do świadomości, że sami jesteśmy jego Twórcami.
Chcemy by książki, które za naszym pośrednictwem trafiają do polskiego czytelnika budziły radość, zachwyt i pasję własnych kreacji. Chcemy, by były dla wszystkich pomocą w codziennych wyzwaniach, aby dodawały siły, poprawiały jakość osobistych przeżyć i przynosiły nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Chcemy wreszcie, aby uczyły jak przemieniać swoje życie w święto.

Redakcja
Wydawnictwo Biały Wiatr

ul. Solarza 8/73, 35-505 Rzeszów

Magazyn - tu kierować zwroty
ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów

Redaktor naczelny
Dariusz Wróblewski
tel. 791 046 256
e-mail: info@bialywiatr.com

Redakcja techniczna, produkcja, handel
Bartosz Kusibab
tel. 732 248 458
e-mail: sprzedaz@bialywiatr.pl


.......................................................................................................................................................................

Dział sprzedaży detalicznej i hurtowej /składanie telefonicznych zamówień/


tel. 732 248 458, e-mail: sprzedaz@bialywiatr.pl
.........................................................................................................................................................................

Zamówienia płatne przelewem należy kierować na konto:

Wydawnictwo Biały Wiatr, PBS Bank SA nr:
90 8642 1126 2012 1145 5446 0001
W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.